Hitta system för tidredovisning? Börja här!

 

Sagt om tid:


"Industriålderns viktigaste maskin är inte ångmaskinen utan klockan."
– Jacques Attali

"Med tiden kanske man vänjer sig vid tiden."
– Kurt Tucholsky

"För att uträtta goda ting krävs två förutsättningar; en plan, och aningens för lite tid."
– Leonard Bernstein

Tips om tidsredovisning

Bra rutin - tidsredovisa direkt

Tidsredovisning ofta - minskar problemen

Tidsredovisa ofta...

Det absolut bästa resultatet med tidsredovisning får man om medarbetarna redovisar sin tid så fort de byter kund / projekt / aktivitet. Om man försöker tidsredovisa i slutet av dagen så är det i stort sett omöjligt att få korrekta tider.

Att göra all sin tidsredovisning i slutet av veckan är helt förkastligt – det är inte seriöst.

Man ska inte heller glömma att det är stor skillnad på upplevd tid och verklig tid:
Prova gärna att låta t.ex. 5 personer göra en viss aktivitet under några minuter (välj en ojämn siffra t.ex. 23 minuter). Ingen får ha tillgång till klocka. Be dem sedan skriva på varsin lapp hur länge de tror att de höll på. Resultatet kan vara roande…

Slutsats: Se till att de anställda verkligen MÄTER sin tid (om inte ert tidssystem gör det automatiskt).

Var specifik / använd kommentarer

Skriv gärna korta kommentarer i er tidsredovisning och ta med kommentarerna i ert faktureringsunderlag. Eventuellt kan man i tidsrapporter använda uppdelning av tiden i delprojekt eller aktiviteter.

Ex. på tidsredovisning utan kommentarer:
Programmering: 25 timmar

Ex. med kommentarer (eller delprojekt):

Design av databas:
Utveckling gränssnitt:  
Rapportfunktion:
Test:
Projekthantering:
3,75 tim.
6,25 tim.
8,00 tim.
2,50 tim.
4,50 tim.

Om du var kund – vilket skulle kännas bäst när du får en faktura på 20.000 kr?

Som du säkert förstår så måste ni ta med era kunders upplevelse av er tidsrapportering när ni skall välja ett bra system för tidsredovisning.