Hitta system för tidredovisning? Börja här!

 

Sagt om tid:


"Industriålderns viktigaste maskin är inte ångmaskinen utan klockan."
– Jacques Attali

"Med tiden kanske man vänjer sig vid tiden."
– Kurt Tucholsky

"För att uträtta goda ting krävs två förutsättningar; en plan, och aningens för lite tid."
– Leonard Bernstein

Program för tidredovisning - varför?

Till att börja med bör du ha klart för dig vilka som är de viktigaste skälen till att ni vill ha ett tidredovisningsprogram. Några bra skäl kan vara:

  • Att inte missa fakturerbar tid.
  • Att öka kundernas förtroende genom att tillhandahålla bättre tidsspecifikationer.
  • Att kunna se efter om uppdrag till fast pris är lönsamma eller om ni behöver se över era tidsberäkningar och timpriser.
  • Att upptäcka om det går åt mycket tid till "onödiga" aktiviteter (som man inte tror tar så mycket tid).

Tidrapportering - lämplig detaljnivå?

Mr Tidrapportering

Man kan tidredovisa på många olika sätt och få med en mängd detaljer. För vissa kan det dock räcka med en enkel elektronisk stämpelklocka / stämpelur medan andra har behov av att hålla reda på projekt, aktiviteter, egna anteckningar etc.

Det kan vara en god idé att titta på många olika leverantörer av tidsystem för att få en känsla för vilken detaljrikedom man klarar av och vilka övriga finesser som erbjuds.

Undvik finesser som bara är snygga men som inte ger något egentligt mervärde! Försök att hitta ett system som är användarvänligt utan att göra avkall på de funktioner som ni verkligen behöver.
 

All tidredovisning kräver disciplin!

Det spelar ingen roll hur bra ett tidredovisningsprogram är om inte användarna har en viss disciplin. Tidsystemet kan ju sällan avgöra med bestämdhet vad användaren har arbetat med samt hur länge. Alltså måste användarna förstå VARFÖR det är nödvändigt med ett program för tidredovisning.