Hitta system för tidredovisning? Börja här!

 

Sagt om tid:


"Industriålderns viktigaste maskin är inte ångmaskinen utan klockan."
– Jacques Attali

"Med tiden kanske man vänjer sig vid tiden."
– Kurt Tucholsky

"För att uträtta goda ting krävs två förutsättningar; en plan, och aningens för lite tid."
– Leonard Bernstein

Effektiv tidrapportering

Hur får du alla i företaget att rapportera tid på rätt sätt och i god tid? Några tips kan vara:

  • Ge tydliga direktiv för hur man rapporterar tiden. Vilken tidsenhet som används, om man delar in dagen i 5 / 10 / 15-minuters perioder. Var tydlig med vilka projekt som tiden skall rapporteras under. Många tveksamheter gör de anställdas tidrapportering till en plåga.
  • Innan ni börjar med ett nytt system så kan det vara en god idé att låta de anställda tidsredovisa manuellt i några veckor – då blir ett riktigt system för tidrapportering en lättnad!
  • Om ni har någon form av resultatbaserad bonus på företaget så kan det vara lämpligt att påpeka sambandet mellan resultatet och en effektiv tidrapportering.
  • Kräv att alla rapporterar innan de slutar för dagen. Gör stickprov.
Tidrapportering gäller alla

Alla behöver vara medvetna om att tidrapportering är viktigt...

Endast i nödfall...

Följande förslag skall man använda med försiktighet:

  • Om någon anställd är arrogant och har för vana att strunta i sin tidrapportering så kan du prova med att hålla inne lönen tills all tid är inrapporterad, eller så många dagar som tidrapporteringen var försenad.
  • Ett annat alternativ för riktigt bångstyriga personer kan vara att ge en skriftlig varning med anledning av att de inte sköter sina arbetsuppgifter rätt. Detta måste givetvis föregås av att man tydligt talar om att tidrapportering ÄR en del av arbetet.

Det är av yttersta vikt att alla förstår VARFÖR ni har tidrapportering och hur det påverkar företagets lönsamhet.